Seura

VANHEMPAINOPAS

Voimisteluseura Kotka sport on kehittyvä ja kehittävä liikuntaseura. Tavoitteena on olla laadukas ja innostava liikuttaja.

Lasten liikunnassa tarjoamme kiinnostavan harrastuspolun lapsen ensimmäisestä harrastuksesta alkaen aina elinikäiseen rakkauteen voimistelun parissa.

Voimisteluseura Kotka Sport tarjoaa sekä harrastustoimintaa, että tavoitteellista kilpaurheiluun tähtäävää joukkuevoimistelutoimintaa 3-4 vuotiaista lähtien.

Tähän tietopakettiin on koottu tärkeää tietoa joukkuevoimisteluharrastuksesta Kotka Sportissa. Ilman vanhempien panosta seuran toiminta ei olisi mahdollista, sen takia haluamme toivottaa kaikki vanhemmat ja lajista kiinnostuneet mukaan toimintaamme.

JOUKKUEET

Voimisteluseura Kotka Sport luo joukkueet kausittain taitokatselmusten perusteella. Taitokatselmus järjestetään, jotta voidaan osoittaa voimistelijalle hänen taitotasoansa ja toiveita vastaava joukkue. Taitokatselmukseen osallistuminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa paikkaa joukkueissamme, pyrimme kuitenkin osoittamaan jokaiselle halukkaalle sopivan joukkueen, mikäli se on hakijoiden määrän mukaan mahdollista.

Taitokatselmus on normaali joukkuevoimisteluharjoitus. Harjoitus koostuu monipuolisesti erilaisista liikunta- ja lajitaitoharjoitteista. Harjoituksia seuraa Kotka Sportin valitsemat arvioijat. Joukkueet julkaistaan taitokatselmusten kanssa samalla viikolla.

Taitokatselmukset järjestetään voimistelukoululaisista ylöspäin.

Voimistelukouluryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä osallistumista taitokatselmukseen tarvita. Linkki ilmoittautumiseen on Voimistelukoulu-ikäinen, joka voi ikänsä puolesta voimistella voimsitelukoulussa tai stara-joukkueessa, voimistelija voi hakea halutessaan taitokatselmuksen kautta mukaan myös seuran Starasarjan joukkueisiin, jolloin ikäluokan taitokatselmukseen on osallistuttava.

MAKSUT

Valmennusvuosi jakautuu kahteen kauteen – syys- ja kevätkauteen. Tämän lisäksi kilpailevilla joukkueilla on kesäaikana heidän oman suunnitelmansa mukaisesti harjoituksia. Syys-, kevät- ja kesäkausille on seuran hyväksytty kausimaksu. Kausimaksun suuruus riippuu, onko kilpaileva, staratapahtumissa käyvä voimistelujoukkue vai ihan pienten lasten voimistelukoulu.

Joukkueen omat laskut lähettää joukkueenjohtaja, joka vastaa raha-asioista. Laskutus hoituu sähköpostin välityksellä tai muulla joukkueen sopimalla tavalla.

Stara- ja kilpailulisenssi maksetaan Voimisteluliitolle.

Eri-ikäisten voimistelijoiden maksut ovat erilaisia. Kausimaksuilla katetaan myös valmentajien sekä tuomareiden koulutuksia, salimaksuja, kilpailukuluja ym. Ohessa erittely ikäkausittain.

Seura laskuttaa kausimaksut. Seuran laskut tulevat sähköpostitse osoitteesta laskutus@kotkasport.fi  ja laskut lähetetään jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen. Laskut tulee maksaa laskujen omaa viitenumeroa käyttäen, jotta suoritukset kohdistuvat oikein. Ilman viitettä saapuneista suorituksista seura perii 5€ korvauksen. Laskuja koskevat tiedustelut tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen laskutus@kotkasport.fi 

Voimistelukoulu:
Kausimaksu kattaa:
● harjoitukset ja vakuutuksen
Vanhempien kustannettavat:
● Kausimaksu
● Mahdolliset tarvittavat hankinnat, esimerkiksi esiintymisasut sovitaan erikseen.

Stara-ikäiset
Kausimaksu kattaa:
● Harjoitukset
● Osallistumismaksun staroille
● 1 staramatkan kulut pääkaupunkiseudulle
● 3 valmentajan/huoltajan matkakulun hallituksen määrittämälle viralliselle staralle: matka, ruokailu

Perheen/joukkueen kustannettavat:
● Kausimaksu
● Staralisenssi (Voimisteluliitto) Ilman lisenssiä EI VOI osallistua staroille!
● Tarvittaessa muut tarvittavat vaatehankinnat (esim. lämmittelytakki.)
● Esiintymispuku Staroille + muut tarvittavat vaatehankinnat.
● Välinehankinnat
● Stararuokailu
● Starojen matkakulut (jos joukkue osallistuu useammalle kuin yhdelle staralle.)
● Baletit
● Muut juoksevat kulut

Kilpailevat joukkueet
Maksu kattaa:
● harjoitukset
● Kilpailujen osallistumismaksut
● 1 kisamatkan kulut pääkaupunkiseudulle
● 3 valmentajan/huoltajan matkakulun hallituksen määrittelemälle viralliseen kisaan: matka, majoitus, ruokailu.
● 2 valmentajan/huoltajan (pienemmille 3 valmentajaa/huoltajaa) leirikulut: matka, majoitus, ruokailu

Perheen/joukkueen kustannettavat:
● Kausimaksu
● Kilpailulisenssi sarjan mukaan (Voimisteluliitto). Ilman lisenssiä EI VOI osallistua kilpailuihin!
● Tarvittaessa muut tarvittavat vaatehankinnat. (Esim. lämmittelytakki).
● Puku + tarvittaessa muut tarvittavat vaatehankinnat
● Välinehankinnat
● Kilpailujen ruokailut
● Kilpailujen matkakulut
● Baletit
● Voimistelijoiden majoitus- ja leirikulut
● Muut juoksevat kulut

Kesätreenit
Tarkentuu kevätkauden loppupuolella kausikohtaisesti.

HUOM: Seuralle maksettavia kausimaksuja ei palauteta. 

LISENSSIT

Jokainen huoltaja hankkii lapselleen henkilökohtaisen Stara- tai kilpailulisenssin. Stara lisenssi on tarkoitettu tytöille, joiden joukkue osallistuu staratapahtumiin. Joukkuevoimistelun 8-10 v. sarjaan, 10-12 v. sarjaan ja sitä vanhempiin kilpasarjoihin ostetaan KILPA B lisenssi.
8-10 ja 10-12 vuotiaat voivat osallistua Kilpa B lisenssillä myöskin staratapahtumalle, tämä on hyvä huomioida silloin jos joukkue siirtyy kevätkaudella kilpailemaan ja on syksyn vielä pelkästään Staralla, silloin voi ottaa suoraan Kilpa B lisenssin.

Huoltaja valitsee lisenssin joko vakuutuksella tai ilman vakuutusta. Mikäli valitsee ilman vakuutusta olevan, tulee voimistelijalla olla omasta takaa kilpailutoiminnan kattava vakuutus.

Lisenssikausi on aina 1.9 – 31.8 vuosi kerrallaan.

Lisenssit hankitaan Voimisteluliiton sivuilta:
http://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset

Lisenssi tulee voimaan heti kun olet maksanut laskun verkkopankissa.

PERHEILLE HUOMIOITAVAKSI:

Kausimaksusta on mahdollista vähentää sisaralennus, jos perheestä voimistelee useampi tyttö Kotka Sportissa. Sisaralennus vähennetään seuraavasti: Suurin kausimaksu maksetaan täydellä kausimaksulla, 2. kausimaksu -10% kausimaksusta, 3. kausimaksu -20%. Perhe vähentää itse sisaralennuksen kausimaksusta. Sisaralennusta ei voi ottaa balettimaksun osalta.
Seuratoimijat ovat vapaaehtoisia, eikä heille makseta palkkaa tekemästään työstä.
Kausimaksuista kertyneitä varoja käytetään valmentajien kulukorvauksiin, valmentajien ja seuratoimijoiden koulutuksiin, seuran järjestämiin tuomaritunteihin, tuomarikuluihin, yhteisiin välineisiin ja tarvikkeisiin, ohjelmien musiikkien miksauksiin, Teosto- ja Gramex maksuihin sekä esim. näytösten lehtimainoskuluihin.
Voimisteluseura Kotka Sport järjestää kauden aikana yhteisen vanhempainillan. Joukkueet järjestävät tarpeen mukaan omia vanhempaintapaamisiaan, jossa käydään läpi tulevan kauden tärkeimmät asiat, tavoitteet sekä budjetti. Toisiin vanhempiin tutustuminen on tärkeää, kisoja ja esiintymisiä on mukava seurata porukassa, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myöskin kimppakyytien sopimisessa auttaa, kun on tutustuttu.
Seuran toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, meillä ei ole säännöllisiä tuloja. Tämän vuoksi järjestämme näytöksiä ja kilpailuita. Näiden tapahtumien järjestelyihin tarvitaan aina reipasta talkoohenkeä, johon koko seura ja kaikki joukkueet osallistuvat. Tehtäviä ovat esimerkiksi kisa/esiintymispaikan koristelu, siivous, kahvilan pitäminen, leivonta, lipunmyynti, järjestyksenvalvonta yms. Joukkueilla voi lisäksi olla oman tilin kartuttamiseen omia myyntiprojekteja ja talkoita, joihin tarvitaan jokaisen jäsenen perheen panostusta.

Tärkeitä linkkejä:

www.voimistelu.fi (täältä löytyy kaikki tieto JV:stä esim kaikki kilpailusäännöt)

www.terveurheilija.fi

VALMENTAJAT

Jokaisella Kotka Sportin joukkueella on oma vastuuvalmentaja ja lisäksi 2-3 valmentajaa. Valmentajat tekevät tätä omien töiden / koulun ohella ja eivät saa tästä seuralta palkkaa. Valmentajat sitoutuvat aina kaudeksi kerrallaan ja tekevät sopimuksen seuran kanssa. Valmentajat ovat sitoutuneet käymään tarpeellisissa koulutuksissa ja kasvattamaan ammattitaitoaan.

JOUKKUEENJOHTAJAT

Jokaiselle kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvalle joukkueelle valitaan vanhempien keskuudesta enintään kaksi joukkueenjohtajaa eli jojoa.

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen tiedotuksesta ja yhteistyöstä vanhempien ja valmennuksen välillä sekä auttaa valmentajia käytännön asioiden hoidossa tarvittaessa. Tehtäviin kuuluu mm. kilpailuihin ilmoittautuminen ja kilpailumatkojen majoituksien hoitaminen. Joukkueenjohtaja voi delegoida erilaisia joukkueen toimintaan liittyviä tehtäviä muille vanhemmille, kuten varainhankita.

Jojo vastaa joukkueiden omista kuluista ja hallinnoi joukkueen omaa tiliä. Jojo laskuttaa vanhemmilta joukkuekohtaiset joukkuemaksut, esim. hankinnat, kisamatkakulut yms. Joukkueen tilille kerätään rahaa ennakkoon siten, että kululaskun tullessa rahastonhoitaja pystyy maksamaan laskun. Vanhemmat sopivat yhdessä vanhempainillassa, miten varaudutaan kauden suunnitelmaan mahdollisesti kuuluvien isompien kulujen kustannuksiin.

Joukkueen talkootyöstä tulevat tulot ja hankitut sponsorit jakautuvat voimistelijoiden kesken tasaisesti. Joukkue voi jakaa rahat tasaisesti kaikille tai jos mukana on henkilöitä, ketkä eivät halua osallistua, voi ”talkoopalkan” summan arvioida ja sopia, että talkootyöhön osallistumattomat voivat korvata summan muuten.
Sponsorisopimuksiin jokainen joukkue luo toimintamallin itse saadessaan sponsorirahaa ulkopuoliselta taholta.

VOIMISTELIJAT

Voimistelijoiden tulee muistaa että he edustavat joukkuettaan ja seuraa käyttäytyen asiallisesti harjoitus- ja kilpailutilanteissa, sekä vapaa-ajallaan. Toisia tulee kunnioittaa ja hyvällä käytöksellä edesauttaa joukkuehengen syntymistä. Voimistelijan tulee noudattaa sekä seuran että joukkueen sääntöjä. Voimistelijan tulee muistaa voimistelun ilo.

VANHEMMAN ROOLI

Vanhemman tärkein tehtävä on tukea ja kannustaa voimistelijaa. Vanhemmat ovat lapsensa tärkeimpiä tukijoita ja heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lapsen innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Keskustelkaa kotona harjoituksista, leireistä ja kilpailuista ja kannustakaa lasta monipuoliseen liikuntaan.

Vanhemman tehtävä on mahdollistaa voimistelijalle hyvä harjoittelu ja kehittyminen. Tähän kuuluu säännöllinen elämänrytmi; terveellinen ruoka, harjoittelun ulkopuoliseen liikuntaan kannustaminen ja lapsen laadukkaan unensaannin varmistaminen. Lisäksi vanhempien tulee kannustaa lasta ja auttaa henkisesti haastavissa tilanteissa.

Vanhemmilla on siis hyvin keskeinen rooli lasten kilpaurheilun mahdollistajina. Lasten kilpaurheiluharrastuksen kulmakiviä ovat ilo, omaehtoisuus ja monipuolisuus. Urheiluharrastus on parhaimmillaan, kun lapsi saa harjoitella ja kilpailla omien motiivien ja kykyjensä mukaan, hyvässä porukassa ja varmana aikuisten tuesta ja kannustuksesta. Tiivis yhteistyö ja avoin keskusteluyhteys vanhempien ja valmennuksen välillä on perusedellytys toimivalle joukkueelle. Joukkuehengen luominen on siis yhtä lailla vanhempien, kuin valmentajien ja voimistelijoiden vastuulla.

Vanhempien on hyvä kannustaa lastaan liikkumaan myös harjoitusten ulkopuolella. Suositusten mukaan lapsen tulee liikkua päivittäin kaksi tuntia. Liikuntasuoritukseksi voi laskea kaikki yli 10 minuuttia kestävän liikunnan. Voimistelun huipulle tähtäävän tulisi liikkua monipuolisesti vähintään 20h / vko.

Vanhemman tehtävä on huolehtia, että voimistelijalla on oikeanlaiset varusteet harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä. Oikeanlaisesta varustuksesta saa lisätietoa valmentajilta.

VOIMISTELUN LOPETTAMINEN KESKEN KAUDEN

Kaikki kauden alussa alkanut toiminta pyrkii siihen, että meneillään oleva kausi voimistellaan / valmennetaan loppuun asti. Lopettamisten ajankohta kauden loppuun, ei kesken kauden. Jäsen- ja kausimaksuja ei palauteta ja kauden maksut on maksettava.
Joukkueelle tai voimistelijalle tilatut varusteet / kulut on lopettamisen yhteydessä maksettava niiltä osin kun tilaukset on ehditty tehdä ennen lopettamisilmoitusta. Joukkueelle maksettavat, joukkueen budjetin mukaiset ja sovitut kuukausimaksut: Kuluja synnyttävät esimerkiksi puvut: kankaat, strassit, kilpailukyydit, voimisteluvälineet jne. Kuukausimaksujen palautuksen aiheellisuutta niiltä kuukausilta, joista edellä mainittuja kuluja ei ole ehtinyt syntymään ko. voimistelijalle/kuukausilta joihin hän ei osallistu, voidaan arvioida tilanteessa, jossa perhe maksanut esim. ennakkoon koko kauden kuukausimaksut. Kaikki joukkueelle varainhankinnan tai sponsoroinnin kautta hankitut rahat ovat joukkueen ja näitä ei makseta takaisin missään tilanteessa. Tärkeää: Jokainen kesken kauden tapahtuva lopetus/kuukausimaksujen palautuksen aiheellisuus arvioidaan seuran hallituksessa tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti joukkueelle maksettuja kuukausimaksuja, ei palauteta. Lopettamisilmoitus annetaan valmentajille ja joukkueenjohtajille sähköpostilla. Jojot ilmoittavat tiedon jäsenrekisterin ylläpitäjälle. 

URHEILUN PELISÄÄNNÖT

Seuramme voimistelijaryhmät tekevät itselleen pelisäännöt, jotka päivitetään kausittain.

SOME

Kotka Sportin valmentajat ja muut yhteistyötahot saattavat kuvata (video tai valokuvat) voimistelu- ja ryhmäliikuntatunneilla aineistoa sosiaaliseen mediaan. Näitä materiaaleja hyödynnetään monipuolisesti seuran markkinoinnissa esimerkiksi Instagramissa, Facebookissa ja verkkosivuilla, sekä julisteissa ja esitteissä, jotka tulevat VKS:n omaan käyttöön.

Kotka Sportin sosiaalisen median kanavat:
Instagram
Facebook
Näiden lisäksi joukkueilla saattaa olla omia kanavia.

Alla muutama ohje hyvän some-käyttäytymisen varmistamiseksi:
1. Pyri ylläpitämään seuramme positiivista, iloista ja energistä imagoa myös päivityksissäsi. Muista, että edustat seuraa myös vapaa-ajallasi. Haluamme nähdä paljon kivoja ja iloisia päivityksiä seuramme voimisteluarjesta! Muista käyttää päivityksissäsi #voimisteluseurakotkasport hashtagia! (Tai joukkueesi omaa: #)
2. Älä arvostele voimistelukavereita, muita seuroja, tuomareita äläkä seuratoimijoita netissä.
3. Mieti minkälaisia kuvia jaat. Kysy kaveriltasi lupa, jos julkaiset heistä kuvan.
4. Julkaise vain itse ottamiasi kuvia, älä kopioi muiden kuvia.
5. Muista, että sosiaaliset mediat ovat oikein käytettynä kaikkien hyvinvointia edistäviä, ei pahaa mieltä eikä harmistusta aiheuttavia!
Voimistelujoukkueilla voi olla oma Instagram-tili, jossa valmentajat julkaisevat kuvia joukkueen treeneistä, kilpailuista ja muita kuulumisia.

KILPAILUMATKAT

A) Stara-matkat (alle 12-v kilpailutapahtuma), yksipäiväinen
– Valmentajat päättävät huoltajien määrän kuhunkin tapahtumaan.
– Huoltajien matkakulut ja ruoka maksetaan joukkueen voimistelijoiden toimesta.
– Ruokailu järjestetään, jos lähtijät sen katsovat aiheelliseksi päivän pituudesta riippuen. ”Nopeat” staramatkat omilla, terveellisillä, eväillä ilman järjestettyä ruokailua on mahdollista.
– Makeisten syönti staramatkoilla ei ole sallittua.
– Staramatkoille ei ole suositeltavaa ottaa mukaan arvotavaraa.

B) Kilpailumatkat:
– Pääosin toimitaan samoin ohjeistuksin kuin staratoiminta. Kilpailumatkoista tulee jo 10-12 v sarjassa osin yömatkoja. Tästä syystä esim. on joukkuekohtaisesti mietittävä huoltajien kulujen maksaminen voimistelijoiden toimesta (yöpyminen hotelli / koulu). Huoltajia tarvitaan voimistelijoiden kasvaessa vähemmän, mutta kilpailumatkojen pidentyessä huoltomenot kasvavat.
– Kilpailuun osallistumisen peruuntuminen voimistelun sairastapauksen vuoksi on kilpailujen järjestäjän ehdoilla. Jos kilpailun järjestäjä maksaa takaisin ruoka / majoituskuluja lääkärintodistusta vastaan, hoitaa perhe valmentajalta saadun yhteyshenkilön kautta maksujen takaisin maksun käytännön asiat ja todistusten lähettämisen.
– Kilpailumatkoilla makeisten syönti on valmentajan päätös, esim. paluumatkoilla. Jos kilpailujoukkueet matkustavat stara-joukkueiden kanssa, makeisten syönnistä sovitaan tapauskohtaisesti valmentajien kanssa.

C) Yleiset ehdot kaikille matkoille:
– Joukkueen jäsenet matkustavat yhteiskyydillä. Joko kaikki joukkueet bussilla, tai jos matkaan lähtee vain yksi joukkue, myös henkilöautot ovat mahdollisia, jos kyydit löytyvät näin koko joukkueelle, valmentajille, mahdolliselle tuomarille ja huoltajalle.
– Bussimatkat alkavat ja päättyvät yhteisesti sovitusta paikasta. Turvallisuus- ja vastuusyistä ei poisjääntiä eri pysäkeillä.
– Jos matkoilla käytetään ”kimppakyytejä” ja kuljetaan esim. omin autoin, on autojen määrä minimi ja kuljettajalle maksetaan polttoaineraha joukkueen toimesta.
– Jos huoltajiksi on paljon halukkaita, jaetaan tapahtumat ja kierrätetään huoltajia, jotta kaikki saavat toimia tässä roolissa.
– Jos huoltajia on vaikea saada, joukkue suorittaa arvonnan tai jollain muulla keinoin kierrättää huoltajien osallistumisen. Huoltajana toimiminen on joukkueen toiminnan kannalta erittäin tärkeää, jopa ”kevyesti” pakollista. Joukkueen toiminta, varsinkin pienemmillä voimistelijoilla riippuu valmentajien lisäksi myös huoltajista ja kun on huoltajia, joukkue pystyy osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.
– Jos mukana on aina samat huoltajat omasta halustaan, eikä muita ole ilmoittautunut halukkaaksi. Näiden huoltajien kulut maksetaan aina.

D) Stara-matkojen, kilpailumatkojen ja harjoitusleirien peruutusehdot:
– Linja-auton vuokrakulut ovat aina samat oli peruutuksia tai ei, joten kun tapahtumaan on ilmoittautunut, mutta joutuu syystä tai toisesta perumaan, on matkakulut kuitenkin maksettava (myös sairastapauksissa). Voimistelijan omasta matkavakuutuksesta riippuen voi perheen olla mahdollista hakea korvausta kuluista.
– Valmentajien vastuulla on tulevien tapahtumien, starojen, kilpailujen, leirien tiedottaminen kauden alussa perheiden tietoon joko itse tai jojojen kautta.
– JV-tiimi valmentajien kanssa yhteistyössä päättävät kauden kilpailut joihin osallistutaan. JV-tiimi määrittä myös starojen ja kilpailuiden määrät ikäkausikohtaisesti.