Voimisteluseura Kotka Sport Ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään 14.4.2021 klo 18:00. Kevätkokous pidetään korona-tilanteesta johtuen etäkokouksena.
Jäsenet tervetulleita. Pyydämme halukkaita ilmoittautumaan sähköpostitse 11.4.2021 mennessä. Ilmoittautuminen osoitteeseen hallitus@kotkasport.fi. Ilmoittautuneille välitämme kokouskutsun ennen 14.4.2021.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella täysi-
ikäisellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi
ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Voidakseen käyttää kokouksessa
äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen
etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun
päivään mennessä.

Tervetuloa!
Terveisin
Kotka Sportin hallitus